Learn English

En un món cada vegada més globalitzat, el domini de la llengua anglesa resulta imprescindible.  Per això a L’AULA entenem que un bon aprenentage, des de petits, és essencial per assolir un adequat nivell de la llengua que ens permetrà viure, estudiar , viatjar i treballar sense limitacions lingüístiques.

 

Al llarg de la seva formació a L’AULA, els nostres alumnes adquireixen les quatre habilitats principals que els portaran a un sòlid domini de la llengua que estan aprenent : comprensió oral i lectora, i expressió oral i lectora.

 

També orientem i formem els nostres alumnes  perquè si ho desitgen puguin presentar-se  als exàmens oficials de la Universitat de Cambridge, que certifiquen el seu nivell d’Anglès i que són reconeguts arreu.

 

L’AULA és Cambridge Exam Preparation Centre (Centre col·laborador de la Universitat de Cambrige) des de 2010, i cada any prepara i presenta amb èxit alummes per a aquests exàmens (Preliminary English Test, First Certificate in English, Certificate of Advanced English, i Certificate of Proficiency in English).

L'AULA & KIDS

a partir dels 3 anys

Els nostres Mestres especialistes en Educació Infantil i formació en anglès s’encarreguen d’introduir els infants en aquesta llengua amb la metodologia adient a la seva edat. 

 

Jocs, contes, cançons, titelles, interpretacions, projeccions de vídeos i jocs interactius apropen els alumnes a un món divertit i ple de sorpreses on coneixen personatges que parlen una llengua diferent a  la seva, l’anglès.

 

A través de tots aquests recursos, els nens i nenes van adquirint de forma molt natural -com s’aprèn una llengua materna- els sons de la nova llengua, el vocabulari, les expressions quotidianes i sense adonar-se’n van interioritzant una nova forma d’expressar-se que els permetrà entendre i parlar en aquesta llengua.

 

Al llarg dels cursos, i a partir d’aquesta base inicial, el seu aprenentatge s’anirà ampliant amb estructures gramaticals i un vocabulari més ric, i s’anirà introduint l’escriptura i la lectura en la llengua estrangera fins arribar a un bon domini de les quatre habilitats (reading, writing, listening i speaking).

JUNIOR & TEEN ENGLISH

a partir dels 12 anys

A partir dels 12 anys aproximadament els nostres alumnes continuen amb l’aprenentatge de la llengua d’una manera més acadèmica, ja que cal anar reforçant i ampliant la base adquirida amb més eines gramaticals i metodològiques.

 

També a partir d’aquesta edat es comencen a enfocar les classes cap a l’obtenció dels certificats oficials d’anglès , fent pràctica d’exàmens, i fent molta incidència també en l’expressió oral, a través de presentacions i interpretacions orals a classe.

 

El principal objectiu és que els alumnes adquireixin un aprenentatge equilibrat entre les diferents habilitats, i que siguin competents en tots els àmbits (parla, escriptura, lectura i comprensió oral.)

Adults

des de nivell elemental

Al nostre centre els adults poden iniciar-se en l’aprenentatge de l’anglès des del nivell elemental, si no en tenen coneixements previs, o bé ampliar els seus coneixements amb qualsevol dels nivells que oferim.

 

L’adquisició de la llengua en els grups d’adults s’enfoca sempre des dels quatre grans àmbits, la comprensió i expressió lectora i la comprensió i expressió oral, reforçant aquesta última amb converses en grup a classe i en sessions de tertúlia en anglès que s’ofereixen periòdicament.

 

Les classes, a partir del nivell Intermediate (B1), s’enfoquen bastant cap a l’obtenció dels títols oficials d’anglès, que certifiquen el nivell assolit per cada candidat.

A més, aquest curs iniciem una nova metodologia: Living English! un curs orientat a la conversa i l'speaking, classes dinàmiques i totalment pràctiques per tal de millorar el teu anglès!

 

 

Nivells que impartim a L'Aula:

 

 

 

L'Aula|Idiomes i reforç escolar

 

Carrer de l'Església, 1

(accés Avda. Piera)

08107 Martorelles

Telf.: 93 593 05 72

Whatsapp: 674673079

info@laulaeducacio.com

  • Blanca Facebook Icono
  • Blanco Icono de Instagram

© 2018 Desing by Adeta for L'Aula - idiomes i reforç escolar